Dośrodkowanie
z Kendo

Promocja! 15.01 – 20.04.2020*
* Promocja trwa od 15 stycznia do 20 kwietnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

Kup minimum 2 l Kendo 50 EW i ustrzel oficjalną piłkę EURO 2020!

 1. Wypełnij poniższy formularz.
 2. Wpisz unikatowy kod promocji z ulotki.
 3. Dodaj fakturę lub paragon, dokumentujące zakup.
 4. Po weryfikacji piłkę wyślemy na Twój adres.

Aby otrzymać ulotkę z kodem, zgłoś się do przedstawiciela Sumi Agro Poland lub odwiedź autoryzowany punkt dystrybucji. Listę przedstawicieli i punktów dystrybucji znajdziesz na www.sumiagro.pl.

Zobacz regulamin Promocji >>

Formularz zgłoszeniowy

Maksymalny rozmiar pliku: 5 MB.
Dozwolone rozszerzenia: .jpg, .jpeg, .png, .pdf.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem z dn. 27 kwietnia 2016 (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest firma Sumi Agro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 (dalej: „Sumi Agro Poland”);
 2. Inspektorem danych osobowych w firmie Sumi Agro Poland jest biuro@sumiagro.pl;
 3. Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i przebiegiem PROMOCJI „DOŚRODKOWANIE Z KENDO” (dalej: Promocja) organizowanego przez Sumi Agro Poland. Podstawą wyrażenia zgody są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (...) - tzw. RODO;
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 5. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo:
  • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR),
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z Promocji „DOŚRODKOWANIE Z KENDO”;
 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.
Pola oznaczone dwiema gwiazdkami (**) są wymagane.