Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


© Copyright 2018 

Wyższa sztuka walki z mączniakiem 

Oprócz skutecznego zwalczania mączniaka prawdziwego, Kendo 50 EW ogranicza też występowanie wielu innych chorób zbóż:

 • pszenica ozima i pszenica jara – brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów,
 • jęczmień jary – plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż,
 • jęczmień ozimy – plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż,
 • pszenżyto ozime – brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści.

Kendo 50 EW na inne choroby grzybowe zbóż

Zawiera unikatową na polskim rynku substancję czynną – cyflufenamid* –  
z nowej grupy chemicznej.

Działa niezależnie od pogody i utrzymuje się w roślinie nawet 6 tygodni.

Łączy 3 sposoby działania – zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające.

Błyskawicznie wnika do rośliny, już po 1 godzinie jest odporny na zmywanie przez deszcz.

Zwalcza choroby w każdej fazie rozwojowej – niszczy patogeny występujące na roślinie oraz zabezpiecza ją przed pojawieniem się nowych infekcji.

SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o.   |   ul. Bonifraterska 17  |  00-203 Warszawa  |  tel.: 22 637 32 37  |  www.sumiagro.pl

Masz mączniaka? Dodaj Kendo!

Najbardziej skuteczny środek na mączniaka zbóż!

Kendo 50 EW to fungicyd, który:

Kendo 50 EW – unikatowy mechanizm działania

 • Kendo 50 EW jest jedynym na rynku fungicydem, który zawiera cyflufenamid – substancję najskuteczniej zwalczającą mączniaka w zbożach wg opinii AHDB*. 
 • Produkt jest skuteczny nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych, utrzymuje się w roślinie aż do 6 tygodni i jest odporny na zmywanie przez deszcz. 
 • Kendo 50 EW można stosować interwencyjnie – gdy wystąpią objawy mączniaka, a także w trakcie I, II i III zabiegu jako składnik mieszaniny fungicydowej. 
 • Dodatkowo Kendo 50 EW ogranicza występowanie innych chorób zbóż, m.in.: septoriozy, fuzariozy, rdzy czy plamistości siatkowej liści.

Kendo 50 EW – szeroka rejestracja w zbożach

Mączniak prawdziwy zbóż i traw jest grzybową chorobą roślin. Wywołuje ją patogen Blumeria graminis. Grzyb ten występuje na terenie całego kraju w większości upraw. Pojawia się już jesienią, w temperaturze 10–15°C. Co ciekawe, grzybnia mączniaka prawdziwego nie potrzebuje wody do rozwoju. Mączniak prawdziwy zbóż to jedna z groźniejszych chorób. Może powodować poważne straty w plonie, sięgające nawet do 30%.


Jak rozpoznać mączniaka?

Rośliny początkowo rozwijają się pozornie prawidłowo. Wraz z rozpoczęciem wiosennej wegetacji grzyb szybko opanowuje liście i przemieszcza się w górę. Cechą charakterystyczną mączniaka są białe skupiska grzybni na liściach i pochwach liściowych.

Mączniak prawdziwy zbóż i traw

fuzarioza kłosów

septorioza plew

brunatna
plamistość liści

rynchosporioza zbóż

septorioza liści

rdza brunatna

Ogranicza występowanie innych chorób zbóż, m.in.: septoriozy liści, fuzariozy kłosów, rdzy brunatnej, brunatnej plamistości liści, rynchosporiozy zbóż, plamistości siatkowej liści jęczmienia, rdzy jęczmienia, rdzy brunatnej pszenicy, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew.

Szkodliwość mączniaka w uprawach

Mączniak prawdziwy jest groźną chorobą,  na którą szczególnie narażone są uprawy jęczmienia jarego (w tym odmian browarnych), jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej i jarej oraz pszenżyta. Mączniak powoduje straty w zbożach – obniża ich dorodność i ogólną masę plonu.

Progi ekonomicznej szkodliwości

Jak zapobiegać mączniakowi?

 1. Wybieraj odmiany odporne na mączniaka. 
 2. Zwalczaj samosiewy zbóż. 
 3. Pamiętaj o przeorywaniu ścierniska. 
 4. Unikaj bezpośredniego sąsiedztwa upraw ozimych tego samego gatunku. 
 5. Zadbaj o odpowiedni przedplon. 
 6. Zwróć uwagę na racjonalne nawożenie gleby azotem. 
 7. Zaplanuj właściwe zagęszczenie roślin. 
 8. Monitoruj plantację co najmniej raz w tygodniu. 
 9. Jeśli zauważysz objawy, wykonaj zabieg jak najszybciej. 
 10. Wybierz preparat z nowej grupy chemicznej, na który nie stwierdzono uodpornień.

Kendo 50 EW posiada rejestrację do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw w pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i jarym.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu mączniaka prawdziwego zbóż i traw jest potwierdzona badaniami:

Kendo 50 EW łączy w sobie różne mechanizmy oddziaływania na patogeny

 • Działanie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające – możliwość elastycznego terminu zabiegu.
 • Doskonałe działanie translaminarne i gazowe – zwalczanie patogenu już obecnego na roślinie oraz zabezpieczenie przed rozwojem nowych infekcji.
 • Dobre działanie systemiczne – zabezpieczenie nowych przyrostów rośliny uprawnej.

Skuteczność w ograniczaniu chorób grzybowych w jęczmieniu

Nie bądź mięczakiem,

walcz z mączniakiem!

Sprawdź się już teraz w naszym quizie. Zawalcz o przydatny
na co dzień oraz pełen energii powerbank od Kendo 50 EW.

Nie bądź mięczakiem,
walcz z mączniakiem!

Sprawdź się już teraz w naszym quizie. Zawalcz o przydatny
na co dzień oraz pełen energii powerbank od Kendo 50 EW.