Kendo 50 EW

Promocja!
01.02. – 30.06.2020*
Kup 5 l
Kendo 50 EW
Odbierz 0,5 l
za 1 zł netto!**
* Promocja trwa od 1 lutego do 30 czerwca 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.
** Każde 0,5 l Kendo 50 EW to koszt 1 zł netto.
Zobacz regulamin Promocji >>

Najbardziej skuteczny środek na mączniaka zbóż!

Zawiera unikatową na polskim rynku substancję czynną, cyflufenamid***, z nowej grupy chemicznej (fenyloacetamidy).
Wykazuje działanie systemiczne: zabezpieczanie nowych przyrostów.
Ma działanie translaminarne i gazowe.
Łączy różne sposoby działania: zapobiegawcze i interwencyjne.
Błyskawicznie wnika do rośliny – już po 1 godzinie jest odporny na zmywanie przez deszcz.
Działa niezależnie od pogody i utrzymuje się w roślinie nawet 6 tygodni.
Zwalcza choroby w każdej fazie rozwojowej – niszczy patogeny występujące na roślinie oraz zabezpiecza ją przed pojawieniem się nowych infekcji.
Ogranicza występowanie innych chorób zbóż, m.in.: septoriozy liści, fuzariozy kłosów, rdzy brunatnej, brunatnej plamistości liści, rynchosporiozy zbóż, plamistości siatkowej liści jęczmienia, rdzy jęczmienia, rdzy brunatnej pszenicy, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew.

Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Mączniak prawdziwy zbóż i traw jest grzybową chorobą roślin. Wywołuje ją patogen Blumeria graminis. Grzyb ten występuje na terenie całego kraju w większości upraw. Pojawia się już jesienią, w temperaturze 10-15°C. Co ciekawe, grzybnia mączniaka prawdziwego nie potrzebuje wody do rozwoju. Mączniak prawdziwy zbóż to jedna z groźniejszych chorób.

Jak rozpoznać mączniaka?

Rośliny początkowo rozwijają się pozornie prawidłowo. Wraz z rozpoczęciem wiosennej wegetacji grzyb szybko opanowuje liście i przemieszcza się w górę. Cechą charakterystyczną mączniaka są białe skupiska grzybni na liściach i pochwach liściowych.

Szkodliwość mączniaka w uprawach

Mączniak prawdziwy jest groźną chorobą, na którą szczególnie narażone są uprawy jęczmienia jarego (w tym odmian browarnych), jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej i jarej oraz pszenżyta. Mączniak powoduje straty w zbożach – obniża ich dorodność i ogólną masę plonu. Może powodować poważne straty w plonie, sięgające nawet 30%.
Procentowy udział prób porażonych mączniakiem prawdziwym
2015
jesień
2016
jesień
2017
jesień
2018
wiosna
2018
jesień
2019
wiosna
2019
jesień
Blumeria graminis 89% 68% 50% 77% 95% 100% 91%
Na podstawie wieloletnich badań Sumi Agro Poland.
Analiza presji chorobotwórczej 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Progi ekonomicznej szkodliwości

W pszenicy i pszenżycie:
od początku do końca krzewienia – 50-70% roślin;
w fazie strzelania w źdźbło – 10% roślin;
w fazie kłoszenia – 5-10% na liściu podflagowym, flagowym lub kłosie.
W jęczmieniu:
od początku do końca krzewienia – 25-35% roślin;
w fazie strzelania w źdźbło – 10% roślin.

Jak zapobiegać mączniakowi?

  1. Wybieraj odmiany odporne na mączniaka.
  2. Zwalczaj samosiewy zbóż.
  3. Pamiętaj o przeorywaniu ścierniska.
  4. Unikaj bezpośredniego sąsiedztwa upraw ozimych tego samego gatunku.
  5. Zadbaj o odpowiedni przedplon.
  6. Zwróć uwagę na racjonalne nawożenie gleby azotem.
  7. Zaplanuj właściwe zagęszczenie roślin.
  8. Monitoruj plantację co najmniej raz w tygodniu.
  9. Jeśli zauważysz objawy, wykonaj zabieg jak najszybciej.
  10. Wybierz preparat z nowej grupy chemicznej, na który nie stwierdzono uodpornień.

Kendo 50 EW – szeroka rejestracja w zbożach

Kendo 50 EW posiada rejestrację do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw w pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i jarym.

Kendo 50 EW – unikatowy mechanizm działania

Kendo 50 EW jest jedynym na rynku fungicydem, który zawiera cyflufenamid – substancję najskuteczniej zwalczającą mączniaka w zbożach wg opinii AHDB***.
Produkt jest skuteczny nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych, utrzymuje się w roślinie aż do 6 tygodni i jest odporny na zmywanie przez deszcz.
Kendo 50 EW można stosować interwencyjnie – gdy wystąpią objawy mączniaka, a także w trakcie I, II i III zabiegu jako składnik mieszaniny fungicydowej.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu mączniaka prawdziwego zbóż i traw potwierdzona badaniami

Skuteczność wybranych fungicydów w ochronie pszenicy ozimej
Mączniak prawdziwy, ocena 16 dni po zabiegu T2
Obiekty Dawka [l/ha] Skuteczność [%]
KONTROLA
Kendo 50 EW 0,2 82
Kendo 50 EW 0,3 97
Kendo 50 EW + Tebukonazol 250 EW 0,15 + 0,7 99
Standard 1 0,5 82
IOR-PIB Poznań 2015
Mączniak prawdziwy, ocena 16 dni po zabiegu T2
Data zabiegu: 25.05.2017
Data obserwacji: 30.06.2017
(BBCH 77)
Dawka (l/ha lub kg/ha) Skuteczność (%)
KONTROLA
Toledo Extra 430 SC + Kendo 50 EW 0,4 + 0,1 84,92
Tebukonazol 250 EW + Kendo 50 EW 0,7 + 0,1 83,80
Standard 1 1,0 79,89
Standard 2 2,0 73,18
UP Lublin 2017

Kiedy i jak stosować Kendo 50 EW?

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Kendo 50 EW na inne choroby grzybowe zbóż

Oprócz skutecznego zwalczania mączniaka prawdziwego, Kendo 50 EW ogranicza też występowanie wielu innych chorób zbóż:
pszenica ozima i pszenica jara – brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów;
jęczmień jary – plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż;
jęczmień ozimy – plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż;
pszenżyto ozime – brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści.
fuzarioza kłosów
septorioza plew
brunatna plamistość liści
rynchosporioza zbóż
rdza brunatna
septorioza liści
Kendo 50 EW łączy w sobie różne mechanizmy oddziaływania na patogeny:
Działanie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające – możliwość elastycznego terminu zabiegu.
Doskonałe działanie translaminarne i gazowe – zwalczanie patogenu już obecnego na roślinie oraz zabezpieczenie przed rozwojem nowych infekcji.
Dobre działanie systemiczne – zabezpieczenie nowych przyrostów rośliny uprawnej.

Skuteczność w ograniczaniu chorób grzybowych w jęczmieniu

Rynchosporioza zbóż (w jęczmieniu ozimym Metaxa) termin zabiegu: 11.05.2015
Obiekty Dawka na ha Porażenie [%] Skuteczność [%]BBCH 65 Porażenie [%] Skuteczność [%]BBCH 77
KONTROLA 3,0 5,2
Kendo 50 EW 0,1 57 45
Kendo 50 EW 0,2 69 65
Kendo 50 EW 0,3 74 76
IOR-PIB Poznań
Plamistość siatkowa jęczmienia (w jęczmieniu ozimym Sandra) termin zabiegu: 28.05.2015
Obiekty Dawka na ha Porażenie [%] Skuteczność [%]16 dni po zabiegu Porażenie [%] Skuteczność [%]28 dni po zabiegu
KONTROLA 2,6 8,3
Kendo 50 EW 0,1 70 80
Kendo 50 EW 0,2 90 93
Kendo 50 EW 0,3 100 94
UP Lublin
*** Substancja czynna – cyflufenamid – otrzymała najlepszą ocenę – 4 gwiazdki – w publikacji Fungicide activity seed-treatments and active ingredients for wheat, 2019 (Fungicide activity rating for major wheat diseases, April 2019), wydanej przez AHDB (Brytyjską Radę Rozwoju Rolnictwa i Ogrodnictwa).